Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
[GM]YAMAHA
120
205926989
2
QuyKiemSau
120
67251739
3
_Gird_Yoona_
120
65065772
4
BaoBao
120
63427650
5
Vip_PK1
120
61922230
6
_Vampire_
120
61710704
7
KimChi
120
61301174
8
_Mr_cao_
120
61268379
9
XXX_vIdEO
120
60699798
10
BeHuong
120
59954422
11
HT_DiemTrinh
120
59855047
12
_Yoona_lady_
120
59602632
13
Be_HanhNo1
120
58997881
14
ViPhuongLan
120
58388303
15
HoangLy
120
58194272
16
_Lucy_
120
58126003
17
DeChoAnhKhoc
120
57568473
18
ZERO
120
56700657
19
_BuonCuaAnh_
120
56622167
20
Mr_ManhPhat
120
56084868