Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
TynoBistro
120
1,222,128,849 gold
2
Love3
120
370,459,498 gold
3
MS_001
120
235,083,149 gold
4
Girl_EURO
120
139,990,166 gold
5
CherryPham
120
119,689,274 gold
6
MSN01
100
96,102,751 gold
7
Zing_Zhing
112
47,047,216 gold
8
EmDep
120
45,567,151 gold
9
PTfam4
120
36,965,013 gold
10
N2
120
31,903,987 gold