Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
[GM]YAMAHA
120
104,651,029,874 gold
2
Anh_Huy
120
681,268,556 gold
3
PeThao
120
627,858,330 gold
4
CaChep
113
418,193,057 gold
5
LaoDat
120
346,667,313 gold
6
FC_LangQuen
116
285,477,254 gold
7
TheArrow
120
186,586,828 gold
8
RF
116
160,680,534 gold
9
MiLo
120
151,051,448 gold
10
CauBaLucBinh
120
126,801,066 gold