Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
[GM]YAMAHA
120
104,651,029,874 gold
2
TynoBistro
120
1,222,128,849 gold
3
Anh_Huy
120
681,267,277 gold
4
PeThao
120
627,858,330 gold
5
CaChep
113
418,191,150 gold
6
Love3
120
370,459,498 gold
7
LaoDat
120
346,667,313 gold
8
FC_LangQuen
116
285,477,254 gold
9
MS_001
120
235,083,149 gold
10
TheArrow
120
186,586,828 gold